Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 17
  • Tháng hiện tại: 767
  • Tổng lượt truy cập: 106456

Video nổi bật


TB vv mời thầu cung cấp vật tư phụ tùng (vật tư thay thế cho máy nghiền Atox 45)

Tên gói thầu: Gói thầu Mua sắm vật tư thay thế cho máy nghiền Atox 45

Đăng ngày: 26/04/2018 12:00:00 SA

TB vv mời thầu cung cấp vật tư phụ tùng

Tên gói thầu: Gói thầu Mua sắm vật tư thay thế cho máy nghiền bi

Đăng ngày: 16/04/2018 12:00:00 SA

TB vv chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư phụ tùng " chi tiết cho cụm vòi xuất xi măng của máy đóng bao"

TB vv chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư phụ tùng " chi tiết cho cụm vòi xuất xi măng của máy đóng bao"

Đăng ngày: 29/03/2018 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Sắt cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Sắt cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Đăng ngày: 25/12/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 155 cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 155 cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Đăng ngày: 25/12/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Diesel 0.05%S cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Diesel 0.05%S cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Đăng ngày: 25/12/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Mazút (FO 3.5%S) cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Mazút (FO 3.5%S) cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Đăng ngày: 22/12/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền Mastercem LS3383 cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền Mastercem LS3383 cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Đăng ngày: 22/12/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá đen cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá đen cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Đăng ngày: 22/12/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 1205D cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 1205D cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018"

Đăng ngày: 22/12/2017 12:00:00 SA