Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại: 314
  • Tổng lượt truy cập: 103916

Video nổi bật


Thông báo về việc chào giá cạnh tranh mua sắm VTCN Phục vụ sản xuất năm 2018

Hiện nay Công ty Xi măng Viem Tam Điệp đang có nhu cầu mua sắm VTCN phục vụ cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2018, bao gồm: Đất giàu Ô xít sắt, đất giàu Ô xít Silíc, Đá vôi làm phụ gia Xi măng, đá đen tạo màu, Dầu Diesel 0.05%S DO, dầu Mazút (FO-3.5%), FO-R, chất phụ gia trợ nghiền các loại,....

Đăng ngày: 24/11/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc mời thầu mau sắm vật tư thay thế cho con lăn máy nghiền CKP-200

Thông báo về việc mời thầu mau sắm vật tư thay thế cho con lăn máy nghiền CKP-200

Đăng ngày: 14/09/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc mời thầu mau sắm vật tư thay thế cho hệ thống gầu nâng 521BE và 541BE

Thông báo về việc mời thầu mau sắm vật tư thay thế cho hệ thống gầu nâng 521BE và 541BE

Đăng ngày: 07/09/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống xích cào Clinker 471CV

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống xích cào Clinker 471CV

Đăng ngày: 11/08/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp Xi lò cao để sản xuất thử nghiệm"

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp Xi lò cao để sản xuất thử nghiệm"

Đăng ngày: 10/08/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh dịch vụ "Vận chuyển nội địa xi măng, clinker phục vụ xuất khẩu năm 2017-2018

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh dịch vụ "Vận chuyển nội địa xi măng, clinker phục vụ xuất khẩu năm 2017-2018

Đăng ngày: 02/08/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư " xỉ lò cao phụ gia xi măng"

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư " xỉ lò cao phụ gia xi măng"

Đăng ngày: 26/07/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư phụ tùng (cung cấp vật tư thay thế cho con lăn máy nghiền CKP-200)

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư phụ tùng (cung cấp vật tư thay thế cho con lăn máy nghiền CKP-200)

Đăng ngày: 26/07/2017 12:00:00 SA

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2016)

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2016)

Đăng ngày: 16/06/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp Xỉ nhiệt điện cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp Xỉ nhiệt điện cho sản xuất"

Đăng ngày: 03/05/2017 12:00:00 SA