Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 16
  • Tháng hiện tại: 767
  • Tổng lượt truy cập: 106454

Video nổi bật


Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh "cung cấp bộ dẫn động 224RE01"

Hiện nay Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu mua sắm " Bộ dẫn động cho thiết bị 224RE01" để phục vụ sản xuất

Đăng ngày: 29/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá Bazan" cho sản xuất

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá Bazan" cho sản xuất

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Sắt" cho sản xuất

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Sắt" cho sản xuất

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền Mastercem LS3379, LS3383 cho sản xuất

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền Mastercem LS3379, LS3383 cho sản xuất

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 155 cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 155 cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền HKC 3S1 cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền HKC 3S1 cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Silíc cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Silíc cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Mazút (FO 3.5%S) cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Mazút (FO 3.5%S) cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Diesel 0.05%S cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Diesel 0.05%S cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp dầu FO-R cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp dầu FO-R cho sản xuất" - Copy

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA