Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại: 2
  • Tổng lượt truy cập: 103408

Video nổi bật


Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp dầu FO-R cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp dầu FO-R cho sản xuất" - Copy

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá đen cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá đen cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

TB vv chào giá cạnh tranh mua sắm theo nội dung gói thầu " cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM"

TB vv chào giá cạnh tranh mua sắm theo nội dung gói thầu " cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM"

Đăng ngày: 06/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh mua sắm VTCN phục vụ sản xuất năm 2017

Hiện nay Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu mua sắm VTCN phục vụ cho sản xuất năm 2017, bao gồm: Đất giầu Ô xít Silíc, Dầu DO, dầu FO, FO-R, Chất phụ gia trợ nghiền các loại, đá phụ gia Bâzn, đá đen tạo màu....

Đăng ngày: 20/02/2017 12:00:00 SA

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Doanh nghiệp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Doanh nghiệp

Đăng ngày: 02/09/2016 12:00:00 SA

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất và dự kiến TH năm 2016

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất và dự kiến TH năm 2016

Đăng ngày: 02/09/2016 12:00:00 SA

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

Đăng ngày: 02/09/2016 12:00:00 SA