Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại: 314
  • Tổng lượt truy cập: 103916

Video nổi bật


Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền Mastercem LS3379, LS3383 cho sản xuất

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền Mastercem LS3379, LS3383 cho sản xuất

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 155 cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 155 cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền HKC 3S1 cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp phụ gia trợ nghiền HKC 3S1 cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Silíc cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Silíc cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Mazút (FO 3.5%S) cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Mazút (FO 3.5%S) cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Diesel 0.05%S cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Dầu Diesel 0.05%S cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp dầu FO-R cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp dầu FO-R cho sản xuất" - Copy

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá đen cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Đá đen cho sản xuất"

Đăng ngày: 27/03/2017 12:00:00 SA

TB vv chào giá cạnh tranh mua sắm theo nội dung gói thầu " cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM"

TB vv chào giá cạnh tranh mua sắm theo nội dung gói thầu " cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM"

Đăng ngày: 06/03/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh mua sắm VTCN phục vụ sản xuất năm 2017

Hiện nay Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu mua sắm VTCN phục vụ cho sản xuất năm 2017, bao gồm: Đất giầu Ô xít Silíc, Dầu DO, dầu FO, FO-R, Chất phụ gia trợ nghiền các loại, đá phụ gia Bâzn, đá đen tạo màu....

Đăng ngày: 20/02/2017 12:00:00 SA