Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023

Đăng ngày: 28/06/2024 12:00:00 SA

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đăng ngày: 21/06/2024 12:00:00 SA

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoặc kinh doanh năm 2024 ( 948-XMTĐ-KH)

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch Dự báo tình hình tiêu thụ xi măng trong nước vẫn thấp, khó có sự tăng trưởng, chi phí sản xuất ở mức cao do giá nguyên nhiên vật liệu chưa có xu hướng giảm, cung vượt cầu ngày càng lớn, xây dựng dân dụng phục hồi chậm sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế...

Đăng ngày: 29/03/2024 12:00:00 SA

Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Công ty

Đăng ngày: 21/09/2023 12:00:00 SA

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được ban hành theo Quyết định số 1764/QĐ-VICEM ngày 11/9/2023 của Hội đồng thành viên VICEM

Đăng ngày: 16/09/2023 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2023

Đăng ngày: 31/07/2023 12:00:00 SA

Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp năm 2023 - Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp năm 2023 - Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Đăng ngày: 27/07/2023 12:00:00 SA

Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp năm 2023 - QĐ bổ nhiệm TGĐ

Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp năm 2023

Đăng ngày: 12/07/2023 12:00:00 SA