Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập: 119881

Tuyển dụng lao động năm 2023

Đăng ngày: 22/09/2023 12:00:00 SA

Giấy mời về việc mời khảo sát lập phương án và báo giá công việc chống sét cho cầu cân

Giấy mời về việc mời khảo sát lập phương án và báo giá công việc chống sét cho cầu cân

Đăng ngày: 05/09/2023 12:00:00 SA

TB V/v mời chào giá cạnh tranh cung cấp bộ kẹp và phụ kiện hoàn chỉnh cho tấm lót con lăn và bàn nghiền than Atox 27.5

TB V/v mời chào giá cạnh tranh cung cấp bộ kẹp và phụ kiện hoàn chỉnh cho tấm lót con lăn và bàn nghiền than Atox 27.5

Đăng ngày: 24/08/2023 12:00:00 SA

Giấy mời chào giá Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng nội địa phục vụ xuất khẩu 04 tháng cuối năm 2023

Giấy mời chào giá Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng nội địa phục vụ xuất khẩu 04 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày: 14/08/2023 12:00:00 SA

Giấy mời chào giá Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng nội địa phục vụ xuất khẩu 04 tháng cuối năm 2023

Giấy mời chào giá Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng nội địa phục vụ xuất khẩu 04 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày: 14/08/2023 12:00:00 SA

Giấy mời chào giá Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng nội địa phục vụ xuất khẩu 04 tháng cuối năm 2023

Giấy mời chào giá Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng nội địa phục vụ xuất khẩu 04 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày: 14/08/2023 12:00:00 SA

Thư mời chào giá cạnh tranh " mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với thiết bị nhà máy"

Thư mời chào giá cạnh tranh " mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với thiết bị nhà máy"

Đăng ngày: 12/07/2023 12:00:00 SA

Giấy mời vv khảo sát lập phương án và báo giá công việc thí nghiệm định kỳ trạm điện 110KV

Giấy mời vv khảo sát lập phương án và báo giá công việc thí nghiệm định kỳ trạm điện 110KV

Đăng ngày: 05/07/2023 12:00:00 SA

Thông báo vv mời khảo sát, lập phương án để sửa chữa lớn công đoạn Nguyên liệu - Clinker năm 2023

Thông báo vv mời khảo sát, lập phương án để sửa chữa lớn công đoạn Nguyên liệu - Clinker năm 2023

Đăng ngày: 05/07/2023 12:00:00 SA