Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập: 119881

TB vv mời chào giá cạnh tranh tư vấn

TB vv mời chào giá cạnh tranh tư vấn

Đăng ngày: 10/05/2022 12:00:00 SA

TB Kết quả chào giá gói dịch vụ " Sửa chữa phần cơ khí gồm các hạng mục: 441EP01, 461SR01, 461BI01, 461SX01; 461RM01"

TB Kết quả chào giá gói dịch vụ " Sửa chữa phần cơ khí gồm các hạng mục: 441EP01, 461SR01, 461BI01, 461SX01; 461RM01"

Đăng ngày: 18/04/2022 12:00:00 SA

TB Kết quả chào giá gói dịch vụ " Sửa chữa phần cơ khí gồm các hạng mục: 151RE01, 331MS01, 331BI01, 02, 03, 04, 331DG01, 03; 471AC01; 471AC01, 471CV01-02; 471DG01; 471SG01; 441FV01-14, 441HC01"

TB Kết quả chào giá gói dịch vụ " Sửa chữa phần cơ khí gồm các hạng mục: 151RE01, 331MS01, 331BI01, 02, 03, 04, 331DG01, 03; 471AC01; 471AC01, 471CV01-02; 471DG01; 471SG01; 441FV01-14, 441HC01"

Đăng ngày: 18/04/2022 12:00:00 SA

TB Danh sách nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa đáp ứng yêu cầu và xếp hạng gói " Dịch vụ sửa chữa phần công nghệ, xây lò hạng mục: 431KL01, 44GQ01, 421 năm 2022"

TB Danh sách nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa đáp ứng yêu cầu và xếp hạng gói " Dịch vụ sửa chữa phần công nghệ, xây lò hạng mục: 431KL01, 44GQ01, 421 năm 2022"

Đăng ngày: 12/04/2022 12:00:00 SA

Thông báo vv mời cháo giá cạnh tranh mua sắm quần, áo bảo hộ lao động năm 2022

Thông báo vv mời cháo giá cạnh tranh mua sắm quần, áo bảo hộ lao động năm 2022

Đăng ngày: 25/03/2022 12:00:00 SA

TB vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nhiên liệu cho phân đoạn sản xuất xi măng - MVT 011001.40001.1 (tro bay) phục vụ cho sản xuất năm 2022" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

TB vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nhiên liệu cho phân đoạn sản xuất xi măng - MVT 011001.40001.1 (tro bay) phục vụ cho sản xuất năm 2022" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

Đăng ngày: 24/03/2022 12:00:00 SA

Thông báo danh sách nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa đáp ứng yêu cầu và xếp hạng của gói " Dịch vụ sửa chữa phần cơ khí hạng mục: 131AF, 131HC, 131FY, 141BC, 143BC, 151BC, ST, 153BC, 222BC, 224BC,ST, 331BC01"

Thông báo danh sách nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa đáp ứng yêu cầu và xếp hạng của gói " Dịch vụ sửa chữa phần cơ khí hạng mục: 131AF, 131HC, 131FY, 141BC, 143BC, 151BC, ST, 153BC, 222BC, 224BC,ST, 331BC01"

Đăng ngày: 09/03/2022 12:00:00 SA

TB vv mời chào giá cạnh tranh cung cấp trục răng, bánh răng cho hộp giảm tốc 471AC01

TB vv mời chào giá cạnh tranh cung cấp trục răng, bánh răng cho hộp giảm tốc 471AC01

Đăng ngày: 04/03/2022 12:00:00 SA

Thông báo vv mời chào giá cạnh tranh mua sắm trang bị phương tiện bảo về các nhân năm 2022

Thông báo vv mời chào giá cạnh tranh mua sắm trang bị phương tiện bảo về các nhân năm 2022

Đăng ngày: 04/03/2022 12:00:00 SA

TB vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Clinker - MVT 020102.40009.1 ( than cám 4b.1) để sản xuất thử nghiệm" và giải phóng bảo lãnh dự chào giá

TB vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Clinker - MVT 020102.40009.1 ( than cám 4b.1) để sản xuất thử nghiệm" và giải phóng bảo lãnh dự chào giá

Đăng ngày: 07/02/2022 12:00:00 SA