Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập: 119881

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon phớt...năm 2023

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon phớt...năm 2023

Đăng ngày: 29/03/2023 12:00:00 SA

Giấy mời về việc khảo sát và báo giá dịch vụ thuê ngoài sửa chữa bảo dưỡng xe cơ giới Công ty Xi măng Tam Điệp

Giấy mời về việc khảo sát và báo giá dịch vụ thuê ngoài sửa chữa bảo dưỡng xe cơ giới Công ty Xi măng Tam Điệp

Đăng ngày: 08/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Đăng ngày: 08/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ nấu, phục vụ ăn ca năm 2023"

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ nấu, phục vụ ăn ca năm 2023"

Đăng ngày: 01/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo vv khảo sát giá tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của mỏ đá vôi Hang Nước - Nhà máy Xi măng Tam Điệp

Thông báo vv khảo sát giá tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của mỏ đá vôi Hang Nước - Nhà máy Xi măng Tam Điệp

Đăng ngày: 28/02/2023 12:00:00 SA

Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Đăng ngày: 20/02/2023 12:00:00 SA

Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh mua sắm "Cung cấp dịch vụ nấu, phục vụ ăn ca năm 2023"

Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh mua sắm "Cung cấp dịch vụ nấu, phục vụ ăn ca năm 2023"

Đăng ngày: 20/02/2023 12:00:00 SA

TB vv tham gia thư yêu cầu chào giá rút gọn thực hiện công việc "Đục, vệ sinh xi măng đóng tảng, bám dính máy móc thiết bị, gầm băng tải, sàn toàn bộ nhà nghiền cho công đoạn Xi măng, Nhà máy Xi măng Tam Điệp"

TB vv tham gia thư yêu cầu chào giá rút gọn thực hiện công việc "Đục, vệ sinh xi măng đóng tảng, bám dính máy móc thiết bị, gầm băng tải, sàn toàn bộ nhà nghiền cho công đoạn Xi măng, Nhà máy Xi măng Tam Điệp"

Đăng ngày: 21/09/2022 12:00:00 SA

TB kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất xi măng - Thạch cao nhân tạo Phospho Đức Giang phục vụ sản xuất những tháng cuối năm 2022" và giải phóng bảo lãnh dự chào giá

TB kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất xi măng - Thạch cao nhân tạo Phospho Đức Giang phục vụ sản xuất những tháng cuối năm 2022" và giải phóng bảo lãnh dự chào giá

Đăng ngày: 19/09/2022 12:00:00 SA

QĐ vv hủy chào giá sói mua sắm " Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Clinker - MVT 020102.40011.1 (than cám 5b3) phục vụ sản xuất năm 2022"

QĐ vv hủy chào giá sói mua sắm " Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Clinker - MVT 020102.40011.1 (than cám 5b3) phục vụ sản xuất năm 2022"

Đăng ngày: 27/07/2022 12:00:00 SA