Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập: 119881

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "các công việc thuộc dịch vụ thuê ngoài năm 2021"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "các công việc thuộc dịch vụ thuê ngoài năm 2021"

Đăng ngày: 01/12/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm nhiên liệu dầu Mazut FO N02B (3.5%S) phục vụ sản xuất năm 2021"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm nhiên liệu dầu Mazut FO N02B (3.5%S) phục vụ sản xuất năm 2021"

Đăng ngày: 30/11/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm nhiên liệu dầu diesel 0.05%S (DO) phục vụ sản xuất năm 2021"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm nhiên liệu dầu diesel 0.05%S (DO) phục vụ sản xuất năm 2021"

Đăng ngày: 30/11/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm phụ gia trợ nghiện Korca HKC 6H9-1 hoặc tương đương, phục vụ sản xuất năm 2021"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm phụ gia trợ nghiện Korca HKC 6H9-1 hoặc tương đương, phục vụ sản xuất năm 2021"

Đăng ngày: 30/11/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm đá vôi làm phụ gia sản xuất xi măng phục vụ sản xuất năm 2020"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm đá vôi làm phụ gia sản xuất xi măng phục vụ sản xuất năm 2020"

Đăng ngày: 30/11/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm túi lọc bụi phục vụ công tác thay thế năm 2021

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm túi lọc bụi phục vụ công tác thay thế năm 2021

Đăng ngày: 27/11/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm than cám nhập khẩu phục vụ sản xuất năm 2020"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm than cám nhập khẩu phục vụ sản xuất năm 2020"

Đăng ngày: 24/11/2020 12:00:00 SA

Giấy mời chào giá "Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa Clinker phục vụ xuất khẩu tháng 8 năm 2020"

Giấy mời chào giá "Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa Clinker phục vụ xuất khẩu tháng 8 năm 2020"

Đăng ngày: 29/07/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Silíc cho sản xuất năm 2020"

Thông báo vv chào giá " Cung cấp đất giầu Ôxít Silíc cho sản xuất năm 2020"

Đăng ngày: 05/05/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm Thạch cao nhân tạo phospho để sản xuất xi măng"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm Thạch cao nhân tạo phospho để sản xuất xi măng"

Đăng ngày: 15/04/2020 12:00:00 SA