Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập: 119881

Thư mời chào giá cạnh tranh cấp vật tư phụ tùng vv mua sắm một số tấm ghi thay thế cho ghi HM 441GQ01

Thư mời chào giá cạnh tranh cấp vật tư phụ tùng vv mua sắm một số tấm ghi thay thế cho ghi HM 441GQ01

Đăng ngày: 08/01/2020 12:00:00 SA

Thư mời chào giá cạnh tranh cấp vật tư phụ tùng vv mua sắm tấm bi cho vách ngăn cho máy nghiền bi

Thư mời chào giá cạnh tranh cấp vật tư phụ tùng vv mua sắm tấm bi cho vách ngăn cho máy nghiền bi

Đăng ngày: 08/01/2020 12:00:00 SA

Giấy mời chào giá cạnh tranh vv "Sửa chữa phần mềm công nghệ"

Giấy mời chào giá cạnh tranh vv "Cung cấp Gạch cao nhôm, Sa mốt phục vụ sửa chữa thiết bị công nghệ năm 2020"

Đăng ngày: 02/01/2020 12:00:00 SA

Thư mời chào giá cạnh tranh gói cung cấp dầu mỡ bôi trơn năm 2020

Thư mời chào giá cạnh tranh gói cung cấp dầu mỡ bôi trơn năm 2020

Đăng ngày: 30/12/2019 12:00:00 SA

Thư mời chào giá cạnh tranh vv Cung cấp Vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa thiết bị công nghệ năm 2020

Thư mời chào giá cạnh tranh vv Cung cấp Vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa thiết bị công nghệ năm 2020

Đăng ngày: 24/12/2019 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào hàng/báo giá cạnh tranh

Hiện nay Công ty Xi măng Tam Điệp đang có nhu cầu mua sắm một số vật tư phụ tùng

Đăng ngày: 24/12/2019 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh các công việc thuộc dịch vụ thuê ngoài năm 2020 (2)

Thông báo vv chào giá cạnh tranh các công việc thuộc dịch vụ thuê ngoài năm 2020 (2)

Đăng ngày: 23/12/2019 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh các công việc thuộc dịch vụ thuê ngoài năm 2020 (1)

Thông báo vv chào giá cạnh tranh các công việc thuộc dịch vụ thuê ngoài năm 2020

Đăng ngày: 23/12/2019 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm xỉ khí hóa than phục vụ sản xuất năm 2020

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm xỉ khí hóa than phục vụ sản xuất năm 2020

Đăng ngày: 13/12/2019 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào hàng/báo giá cạnh tranh

Hiện nay Công ty Xi măng Tam Điệp đang có nhu cầu lắp đặt " Két chứa tro bay làm phụ gia xi măng 120 tấn"

Đăng ngày: 13/12/2019 12:00:00 SA