Video nổi bật


Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (Văn bản số 0796/XMTĐ-KH)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (Văn bản số 0796/XMTĐ-KH)

Bản đính kèm

KH-SXKD-va-TPT-nam-2021.pdf

Số lượt xem bài viết: 479

Đăng ngày: 24/03/2021 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoặc kinh doanh năm 2022 ( 831-XMTĐ-KH)

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch - Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn ra phức tạp, biến động tăng giá năng lượng và nguy cơ đứt gẫy chuỗi cung ứng...

Đăng ngày: 29/03/2022 12:00:00 SA