Video nổi bật


Thông báo v/v chào giá cạnh tranh gói mua sắm quà tết 2022

Thông báo v/v chào giá cạnh tranh gói mua sắm quà tết 2022

Bản đính kèm

TB-2752.PDF

Số lượt xem bài viết: 188

Đăng ngày: 18/11/2021 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Giấy mời về việc khảo sát và báo giá dịch vụ thuê ngoài sửa chữa bảo dưỡng xe cơ giới Công ty Xi măng Tam Điệp

Giấy mời về việc khảo sát và báo giá dịch vụ thuê ngoài sửa chữa bảo dưỡng xe cơ giới Công ty Xi măng Tam Điệp

Đăng ngày: 08/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon phớt...năm 2023

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon phớt...năm 2023

Đăng ngày: 29/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Đăng ngày: 08/03/2023 12:00:00 SA