Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 3
  • Tháng hiện tại: 598
  • Tổng lượt truy cập: 107301
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2016 (Văn bản số 917/XMTĐ-XNTT)

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2016 (Văn bản số 917/XMTĐ-XNTT)

(Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)

Bản đính kèm

917-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nv-cong-ich-va-trach-nhiem-xh-2017.pdf

Số lượt xem bài viết: 550

Đăng ngày: 02/04/2018 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Đăng ngày: 19/06/2018 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 21/06/2018 12:00:00 SA

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Đăng ngày: 03/04/2018 12:00:00 SA