Video nổi bật


Giấy mời chào giá "Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa Clinker phục vụ xuất khẩu tháng 8 năm 2020"

Giấy mời chào giá "Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa Clinker phục vụ xuất khẩu tháng 8 năm 2020"

Nội dung chi tiết được nêu ở file đính kèm.

Bản đính kèm

giay-moi-chao-gia-van-chuyen-clinker.pdf

Số lượt xem bài viết: 499

Đăng ngày: 29/07/2020 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Thư mời chào giá cạnh tranh

Thư mời chào giá cạnh tranh

Đăng ngày: 18/12/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh cung cấp dầu mỡ bôi trơn năm 2021

Thông báo vv chào giá cạnh tranh cung cấp dầu mỡ bôi trơn năm 2021

Đăng ngày: 18/12/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon

Thông báo vv chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon

Đăng ngày: 22/12/2020 12:00:00 SA