Video nổi bật


Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

           Thực hiện Kế hoạch số 936 - KH/ĐU ngày 22/11/2017 của Đảng uỷ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; Kế hoạch số 311 –KH/ĐU ngày 04/12/2017 của Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Trong 1,5 ngày 9-10/01/2018 Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

           Hội nghị nhằm phổ biến quán triệt và triển khai những nội dung, quan điểm cơ bản mới trong các nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng để từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết trong tình hình mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức hành động, đề cao trách nhiệm gương mẫu tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

           Tại Hội nghị; cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã được lắng nghe đồng chí Phạm Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty quán triệt, phổ biến và thông qua chương trình hành động thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng đề ra.

          Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:

1.jpg

Đ/c Phạm Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty quán triệt, phổ biến và thông qua chương trình hành động thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị


Số lượt xem bài viết: 987

Đăng ngày: 10/01/2018 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 02/6/2015, Đảng bộ Cty xi măng Vicem Tam Điệp đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo TCty Công nghiệp xi măng Việt Nam cùng 142 đại biểu đại diện cho 317 đảng viên của Công ty tham dự Đại hội.

Đăng ngày: 11/06/2015 10:44:55 SA