Video nổi bật


Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Công ty xi măng VICEM Tam Điệp năm 2017

Ngày 07/12/2017, tại Công ty Xi măng VICEM Tam Điệp đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2017. Tham dự Hội thi có các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn,  Lãnh đạo các đơn vị, các đội đại diện cho 45 An toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong Công ty cùng đông đảo CBNV Công ty đến tham dự, cổ vũ cho Hội thi.

Hội thi cũng vinh dự tiếp đón các đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và đồng chí Phùng Minh Chung – Chủ tịch công đoàn Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến dự và chỉ đạo Hội thi

Ngày 07/12/2017, tại Công ty Xi măng VICEM Tam Điệp đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2017. Tham dự Hội thi có các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn,  Lãnh đạo các đơn vị và 6 đội thi đại diện cho 45 An toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong Công ty tham gia Hội thi.

Trong nhng năm gn đây, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Đng, Nhà nước đc bit quan tâm, vi vic ban hành nhiu văn bn quy phm pháp lut, sa đi chính sách, gii pháp đng b đ thúc đy công tác ATVSLĐ. Đ thc hin tt các quy đnh ca Đng, Nhà nước và Tng công ty Công nghiệp Xi măng Vit Nam, Công ty xi măng Vicem Tam Đip luôn coi trng công tác ATVSLĐ, coi đó là mt trong nhng nhim v trng tâm hàng đu nhm đm bo chế đ chính sách, điu kin làm vic tt nht cho người lao đng. Chính vì vy, công tác ATVSLĐ ca Công ty trong nhng năm qua đã đt được nhng kết qu đáng ghi nhn; ý thc ca người lao đng ngày càng được nâng cao; cảnh quan, môi trường chung trong toàn Công ty và điu kin làm vic ca người lao đng được quan tâm ci thin rõ rt; không xy ra các tai nn, s c nghiêm trng; các v tai nn LĐ đã gim mnh

1-1.jpg
Toàn cảnh Hội thi

Hi thi ATVSV gii được t chc nhm nâng cao nhn thc, phương pháp, k năng, cht lượng hot đng ca mng lưới ATVSV; góp phn thc hin tt công tác ATVSLĐ các đơn v, gim thiu tai nn lao đng, bnh ngh nghip và tuyên truyn Lut ATVSLĐ đến người s dng lao đng và người lao đng.

        Mc đích ca Hi thi cũng là đ đánh giá cht lượng hot đng ca mng lưới ATVSV ca các đơn v, làm cơ s cho vic bi dưỡng, hun luyn nâng cao cht lượng đi ngũ ATVSV; Nâng cao nhn thc, phương pháp và k năng hot đng v công tác ATVSLĐ ca ATVSV, t chc tt công tác ATVSLĐ nhm hn chế các nguy cơ mt an toàn và s c trong hot đng sn xut. Đy mnh công tác tuyên truyn, giáo dc v pháp lut, chế đ chính sách v ATVSLĐ, vn đng công nhân viên chc lao đng tích cc tham gia thc hin công tác ATVSLĐ to thành phong trào qun chúng rng rãi, xây dng văn hóa an toàn trong doanh nghip. To điu kin đ mng lưới ATVSV th hin trình đ hiu biết và k năng thc hành trong các hot đng ca mình; giao lưu hc hi, trao đi kinh nghim gia ATVSV ca các đơn v vi nhau; tuyên dương và khen thưởng kp thi nhng đơn v, nhng ATVSV đt thành tích cao trong Hi thi an toàn v sinh viên gii.

1-22.jpg

Đ.c Phạm Văn Minh - BTĐU Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội thi

Phát biu khai mc Hi thi, đ/c Phm Văn Minh- Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc, Trưởng ban t chc Hội thi đã đt công tác ATVSLĐ lên hàng đu, thc hin nhim v đm bo ATVSLĐ, ngoài hot đng ca lc lượng cán b an toàn các cp thì mng lưới ATVSV hot đng dưới s qun lý, hướng dn ca Công đoàn ti các t, đi đã góp phn quan trng trong vic đm bo ATVSLĐ ca Công ty, đt mc đích công tác ATVSLĐ là đm bo an toàn thân th người lao đng, hn chế đến mc thp nht, hoc không đ xy ra tai nn trong lao đng; đm bo cho người lao đng mnh khe, không b mc bnh ngh nghip hoc các bnh tt khác do điu kin lao đng không tt gây nên; bi dưỡng phc hi kp thi và duy trì sc khe, kh năng lao đng cho người lao đng. Góp phn đm bo ATVSLĐ, đt được các mc đích ca công tác ATVSLĐ thì vai trò ca “Mng lưới an toàn v sinh viên” ti các ca, t, đi hết sc quan trng. Nhm to điu kin cho mng lưới ATVSV hot đng hiu qu thì tp th các ca t, đi phi bu chn ATVSV vi các tiêu chí: phi có chuyên môn, hiu biết pháp lut bo h lao đng, các quy chun, quy trình k thut an toàn v sinh lao đng, nhit tình và gương mu trong vic chp hành các quy đnh an toàn v sinh lao đng. Do đó mng lưới ATVSV gm 45 người ti các ca, t, đi đã thc hin tt được các nhim v ca mình

        Đ đm bo cho mng lưới ATVSV hot đng tt, chuyên môn và công đoàn các cp to điu kin cho ATVSV hot đng như: b trí thi gian làm vic, bi hun nâng cao kiến thc pháp lut v ATVSLĐ, hun luyn v k năng và phương pháp hot đng ca ATVSV và được hưởng ph cp.

 Qua cuộc thi, các ATVSV trải qua 3 phần thi gồm phần thi Chào hỏi giới thiệu đơn vị, trả lời nhanh các câu hỏi phần thi Đưa ra đáp án đúng và thi Thực hành Thực hiện sơ cấp cứu các trường hợp TNLĐ.

1-3.jpg

Đồng chí Trần Duy Thiều - Ch tch Công đoàn Công ty phát biu bế mc hi thi

        Kết thúc Hi  thi, đ/c Trn Duy Thiu- Ch tch Công đoàn Công ty thay mt Ban t chc đánh giá rt cao việc Công ty đã mt bước cng c và bi dưỡng đi ngũ ATVSV là nhng người tham gia tích cc v công tác sn xut, làm nòng ct cho công tác chăm lo đi sng, trong qun lý vn hành, bo dưỡng và sa cha thiết b. Hi thi biu dương kp thi nhng tp th, cá nhân xut sc đ c vũ và nêu gương đin hình cho mi người noi theo hc tp. Mc dù khi lượng công vic cui năm rt bn rn nhưng các đơn vị đã chn la thí sinh, sp xếp công vic sn xuất, tạo điều kiện động viên thí sinh tham dự tốt, th hin được s quan tâm chăm lo và s phi hp tt gia Lãnh đạo đơn vị và BCH Công đoàn. Các Đội thi đều có đầu tưtốt, chuẩn bị và tập luyện kỹ; rất hào hứng, sáng tạo xây dựng, diễn xuất trong phần thi Chào hỏi giới thiệu đơn vị; trả lời nhanh và đúng các câu hỏi phần thi Đưa ra đáp án đúng, và hoàn thành tốt phần thi Thực hành Thực hiện sơ cấp cứu các trường hợp TNLĐ.

        Qua hội thi, Công ty đã chọn được: 1 đội đạt giải Nhất, 1 đội Giải Nhì, 2 đội Giải Ba và 2 đội đạt giải khuyến khích 

1-4.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tăng hoa chúc mừng và trao giải cho các đội đạt giải

      

Kết qu cuc thi:

Gii Nht:  Xưởng Sửa chữa

Gii Nhì: Xưởng Xi măng

Gii Ba: Xưởng Clinker, xưởng Nguyên liệu

Gii Khuyến khích: Phòng Thí nghiệm, phòng Hành chính-Quản trị 

Một số hình ảnh Hội thi:

Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tăng hoa chúc mừng Hội thi

Đồng chí Phạm Văn Phương – Phó tổng Giám đốc Công ty- Trưởng Ban giám khảo Hội thi lên phát biểu

1-5.jpg

Các thí sinh hào hứng tham gia các phần thi: Giới thiệu đơn vị:

1-6.jpg

Nhanh chóng Đưa ra đáp án đúng:

Nghiêm túc Thực hành Thực hiện sơ cấp cứu các trường hợp TNLĐ.

Đội văn nghệ Công ty cùng tham gia làm cho hội thi càng sôi nổi:

Ban Giám kho làm vic công tâm:

Tác giả bài viết:  BCH Công đoàn Công ty


Số lượt xem bài viết: 949

Đăng ngày: 11/12/2017 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Hiến máu tình nguyện đặc biệt trong mùa dịch Covid -19

Thực hiện thông báo số 76/BCĐ của Bạn chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện UBND thành phố Tam Điệp và công văn số 20/XMTĐ-CĐ của BCHCĐ Công ty;

Đăng ngày: 19/03/2021 12:00:00 SA

Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020

Trong khí thế phấn khởi của những ngày đầu xuân, Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020

Đăng ngày: 04/02/2020 12:00:00 SA

Hội thi Cán Bộ Công Đoàn giỏi - Công ty Xi măng VICEM Tam Điệp năm 2019

Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng với CNVC LĐ trong toàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất-kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; thực hiện chương trình công tác năm 2019 và văn bản số 20/XMTĐ-CĐ của BCH Công đoàn Công ty; được sự nhất trí của BTV Đảng ủy, sáng ngày 21/3/2019 Công đoàn Công ty Xi măng VICEM Tam Điệp long trọng tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi năm 2019 tại Hội trường Công ty.

Đăng ngày: 25/03/2019 12:00:00 SA