Video nổi bật


Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoặc kinh doanh năm 2024 ( 948-XMTĐ-KH)

Bản đính kèm

948.pdf

Số lượt xem bài viết: 623

Đăng ngày: 29/03/2024 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoặc kinh doanh năm 2023 ( 974/XMTĐ-KH)

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch - Năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhất là diễn biến xung đột Nga - Ukraine và phản ứng của các nước lớn....

Đăng ngày: 31/03/2023 12:00:00 SA

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoặc kinh doanh năm 2022 ( 831-XMTĐ-KH)

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch - Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn ra phức tạp, biến động tăng giá năng lượng và nguy cơ đứt gẫy chuỗi cung ứng...

Đăng ngày: 29/03/2022 12:00:00 SA