Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 2
  • Tháng hiện tại: 597
  • Tổng lượt truy cập: 107299
Mục tiêu chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp năm 2018

Mục tiêu chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ:

- Sản xuất 1.400.000 tấn clinker Cpc 40/Cpc 50.

- Tiêu thụ 1.920.000 tấn sản phẩm ( Xi măng và clinker)

- Giamr tiêu hao năng lượng cho sản xuất cụ thể:

- Tiêu hao than <=805 kcal/kg clinker.

- Tổng tiêu hao điện cho sản xuất <= 94kWh/ tấn xi măng.

2. 100% CBCNV trong Công ty được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ.

3. Duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Công ty đang áp dụng; có ít nhất 10 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuậ và hợp lý hóa sản xuất

4. 100% chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ tạm thời tại kho chất thải nguy hại và thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển xử lý.

5. Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về AT-SKNN và bảo vệ môi trường. 100% CBCNV được đào tạo và nhận diện về các mối nguy trong phân tích JSA

6. Không để xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố an toàn, môi trường nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bản đính kèm

muc-tieu-chat-luong-c-ng-ty-2018.pdf

Số lượt xem bài viết: 1784

Đăng ngày: 25/01/2018 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Chính sách chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp

Chính sách chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp

Đăng ngày: 25/01/2018 12:00:00 SA