Video nổi bật


Các bài viết liên quan

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Đăng ngày: 08/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ nấu, phục vụ ăn ca năm 2023"

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ nấu, phục vụ ăn ca năm 2023"

Đăng ngày: 01/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo vv khảo sát giá tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của mỏ đá vôi Hang Nước - Nhà máy Xi măng Tam Điệp

Thông báo vv khảo sát giá tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của mỏ đá vôi Hang Nước - Nhà máy Xi măng Tam Điệp

Đăng ngày: 28/02/2023 12:00:00 SA