Video nổi bật


TB vv chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị phân tích nhiệt lượng nhiên liệu cho phòng Thí nghiệm của Công ty

Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu mua thiết bị phân tích nhiệt lượng nhiên liệu cho phòng Thí nghiệm của Công ty.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp các hàng hóa nêu trên đến đăng ký tại phòng Kế hoạch chiến lược trước ngày 08/4/2019 ( có thể gửi đăng ký bằng fax có kèm đăng ký kinh doanh bản copy) để Công ty Xi măng Tam Điệp xem xét Hồ sơ yêu cầu chào giá.

(Thông báo chi tiết trong file đính kèm)

Bản đính kèm

932-chao-gia-canh-tranh.pdf

Số lượt xem bài viết: 735

Đăng ngày: 01/04/2019 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm Thạch cao nhân tạo phospho để sản xuất xi măng"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh "mua sắm Thạch cao nhân tạo phospho để sản xuất xi măng"

Đăng ngày: 15/04/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm Xỉ điện đạm phục vụ sản xuất xi măng phục vụ sản xuất 9 tháng cuối năm 2020

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm Xỉ điện đạm phục vụ sản xuất xi măng phục vụ sản xuất 9 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày: 27/02/2020 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm Xỉ nhiệt điện phục vụ sản xuất xi măng phục vụ sản xuất 9 tháng cuối năm 2020

Thông báo vv chào giá cạnh tranh mua sắm Xỉ nhiệt điện phục vụ sản xuất xi măng phục vụ sản xuất 9 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày: 27/02/2020 12:00:00 SA