Video nổi bật


Thông báo vv chào giá cạnh tranh " triển khai kế hoạch số 3390/KH-XMTĐ sửa chữa lớn công đoạn Xi măng, kho tổng hợp"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh " triển khai kế hoạch số 3390/KH-XMTĐ sửa chữa lớn công đoạn Xi măng, kho tổng hợp" dự kiến từ ngày 04/02/2021 đến ngày 10/02/2021

(Thông tin chi tiết được thể hiện rõ trong file đính kèm)

Bản đính kèm

225TB.pdf

Số lượt xem bài viết: 302

Đăng ngày: 18/01/2021 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Thông báo vv chào giá cạnh tranh " mua sắm nhiên liệu dầu FO-R phục vụ sản xuất 2021"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh " mua sắm nhiên liệu dầu FO-R phục vụ sản xuất 2021"

Đăng ngày: 21/01/2021 12:00:00 SA

Thông báo vv chào giá cạnh tranh " Dịch vụ sửa chữa đại tu ( bảo trì, bảo dưỡng) máy cắt 110V"

Thông báo vv chào giá cạnh tranh " Dịch vụ sửa chữa đại tu ( bảo trì, bảo dưỡng) máy cắt 110V"

Đăng ngày: 04/01/2021 12:00:00 SA

Thư mời chào giá cạnh tranh

Thư mời chào giá cạnh tranh

Đăng ngày: 18/12/2020 12:00:00 SA