Video nổi bật


Thông báo chào giá cạnh tranh Tro xỉ khí hóa

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh mua sắm Tro xỉ khí hóa điện đạm Ninh Bình phục vụ sản xuất năm 2021

Bản đính kèm

2409.pdf

Số lượt xem bài viết: 169

Đăng ngày: 13/10/2021 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Thư mời chào giá v/v vận chuyển Xi măng bao

Hiện nay, Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu thuê đơn vị có chức năng thực hiện vận chuyển Xi măng bao từ Nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp đến Cảng Ninh Phúc theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Đăng ngày: 15/03/2016 12:00:00 SA

Thông báo V/v mời chào giá cạnh tranh in lịch Blook siêu đại năm 2016

Hiện nay, Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu in lịch Blook siêu đại năm 2015 làm quà tặng cho khách hàng truyền thống của Công ty theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Đăng ngày: 05/12/2015 9:51:28 SA

Thông báo V/v mua quà tặng thưởng cho các nhà phân phối có thành tích xuất sắc trong công tác tiêu thụ 2015

Hiện nay, Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu mua quà tặng thưởng cho các nhà phân phối chính có thành tích xuất sắc trong công tác tiêu thụ năm 2015 theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Đăng ngày: 05/12/2015 9:46:52 SA