Video nổi bật


Tin trong Tổng công ty Vicem

Công tác TCLĐ và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tháng 01-2010

- Thủ tướng Chính Phủ đã có văn bản phê duyệt Đề án tái cấu trúc công ty mẹ Vicem.

- Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc.

- Triển khai xây dựng Đề án sáp nhập Vinacimex vào công ty mẹ Vicem.

- Tiến hành các thủ tục để thỏa thuận bổ nhiệm mới PGĐ Xi măng Bỉm Sơn, bổ nhiệm lại PGĐ Xi măng Tam Điệp.

- Thực hiện công tác sáp nhập Công ty CP đá xây dựng Hòa Phát vào Công ty VLXD Đà Nẵng và triển khai ký Hợp đồng sáp nhập Công ty CP xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.

- Hướng dẫn và tham gia thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý của các công ty thành viên năm 2009, đến hết 31/01/2010 đã có 10 công ty tiến hành kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp và Tổng kết lớp nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại AIT Việt Nam.

Nhiệm vụ trong tháng 2-2010:

- Kiện toàn lại Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng công ty.

- Tiếp tục tham gia kiểm điểm, đánh giá cán bộ của các công ty thành viên. Tổng hợp kết quả báo cáo Đảng ủy và HĐQT Tổng công ty.

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc lại công ty mẹ Vicem theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.

- Hoàn chỉnh Đề án sáp nhập Vinacimex vào công ty mẹ Vicem để trình HĐQT, Tổng giám đốc xem xét.

- Tiếp tục thực hiện công tác liên quan việc sáp nhập doanh nghiệp Công ty CP Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty VLXD Đà Nẵng; Công ty CP xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.

- Tổng hợp, hoàn thiện bộ đề thi nâng ngạch trình Tổng giám đốc ký ban hành.

- Làm thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và các cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý của Trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng và Công ty thương mại xi măng.

- Tổng hợp, báo cáo quyết toán tiền lương năm 2009 cho Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.


Số lượt xem bài viết: 2238

Đăng ngày: 06/07/2014 10:20:02 CH

Các bài viết liên quan

VICEM – FLSmidth thay đổi công nghệ xi măng thế giới: Không phát thải - tuần hoàn tự nhiên

Ngày 9/2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), dưới sự chứng kiến của đại diện Chính phủ, các cơ quan ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học & Công nghệ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng truyền thông trong nước và quốc tế, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) cùng Tập đoàn FLSmidth (Đan Mạch) ra tuyên bố chung về phát minh thế hệ công nghệ mới ngành Xi măng "Zero emission – natural cycle" (Không phát thải - tuần hoàn tự nhiên).

Đăng ngày: 13/02/2020 12:00:00 SA

Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Sáng ngày 09/5/2018, tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tỉnh Ninh Bình. Với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”

Đăng ngày: 14/05/2018 12:00:00 SA