Việc số hóa tài liệu văn bản thành dạng số, lắp đặt hệ thống thi công mạng lan toàn công ty và lắp đặt camera quan sát giúp việc quản lý và truy xuất thông tin nhanh chóng, hiệu quả công việc được nâng cao. Vì vậy Công nhân nghành xi măng tam điệp làm ăn kinh tế giỏi đã có người sử dụng những chiếc điện thoại vertu nguyên bản vertu chính hãng được kiểm tra thẩm định chuẩn kỹ thuật

  •  
  •  
  •  
  •  

Chính sách và mục tiêu chất lượng

Chính sách chất lượng

Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp cam kết:

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp cam kết:

- Chất lượng luôn gắn liền với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mọi thành viên/ Tổ chức trong Công ty, nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất.

- Chất lượng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty và của mỗi chúng ta.

- Sự thỏa mãn của khách hàng luôn là yêu cầu cao nhất phải đạt được đối với sản phẩm và cung cấp dịch vụ của Công ty.

- Cải tiến thường xuyên, liên tục Hệ thống quản lý chất lượng để Công ty luôn có sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao hơn, giá cả phù hợp hơn, đáp ứng hơn nữa lợi ích và những mong đợi của khách hàng.

- Phấn đấu là một nhà cung cấp xi măng/Clinker mà mọi khách hàng đều hướng tới.


TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

( đã ký )

Nguyễn Sỹ Ngọc

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 16:51

Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 CỦA CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

Cán bộ công nhân viên Công ty xi măng Vicem Tam Điệp cam kết, năm 2011:

1. Sản xuất 1.300.000 tấn Clinker Cpc40/Cpc50.

2. Tiêu thụ 1.600.000 tấn sản phẩm (Xi măng và Clinker)

3. 100% các lô hàng xuất xưởng đều đạt chất lượng

- Xi măng PCB30/PCB40 theo TCVN 6260:2009

- Xi măng PC40/PC50 theo TCVN 2682:2009

- Clinker Cpc40/Cpc50 theo TCVN 7024:2002

4. Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; soát xét và chuẩn bị các thủ tục liên quan cho đánh giá lại thành công Hệ thống quản lý chất lượng và hợp chuẩn sản phẩm vào tháng 8/2011;

 

5. Có ít nhất 5 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất

Ngày 01 tháng 3 năm 2011

CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

Đại diện lãnh đạo về chất lượng

(đã ký)

Phạm Ngọc TrườngLần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 9 2011 03:33