Video nổi bật


Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp năm 2019 về việc thay đổi người quản lý Công ty

Thể hiện chi tiết trong file đính kèm 

Bản đính kèm

Cong-bo-thong-tin-2019.pdf

Số lượt xem bài viết: 345

Đăng ngày: 15/07/2019 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2019 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2019 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 26/05/2019 12:00:00 SA

Công bố thông tin định kỳ năm 2019

Công bố thông tin định kỳ năm 2019

Đăng ngày: 04/04/2019 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2018 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2018 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 13/05/2019 12:00:00 SA