Video nổi bật


Báo cáo chế độ, tiền lương, thưởng của doanh nghiệp năm 2020

Thông tin chi tiết đc thể hiện trong file đính kèm

Bản đính kèm

0808-bc-che-do-tien-luong-thuong-nam-2020.pdf

Số lượt xem bài viết: 438

Đăng ngày: 25/03/2021 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan