Video nổi bật


Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh mua sắm "Cung cấp dịch vụ nấu, phục vụ ăn ca năm 2023"

Bản đính kèm

524.pdf

Số lượt xem bài viết: 229

Đăng ngày: 20/02/2023 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Thông báo V/v khảo sát giá tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường - Nhà máy Xi măng Tam Điệp

Thông báo V/v khảo sát giá tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường - Nhà máy Xi măng Tam Điệp

Đăng ngày: 09/01/2024 12:00:00 SA