Video nổi bật


Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Bản đính kèm

523.pdf

Số lượt xem bài viết: 121

Đăng ngày: 20/02/2023 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Giấy mời về việc khảo sát và báo giá dịch vụ thuê ngoài sửa chữa bảo dưỡng xe cơ giới Công ty Xi măng Tam Điệp

Giấy mời về việc khảo sát và báo giá dịch vụ thuê ngoài sửa chữa bảo dưỡng xe cơ giới Công ty Xi măng Tam Điệp

Đăng ngày: 08/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon phớt...năm 2023

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp bu lông, que hàn, đá cắt, sơn, silicon phớt...năm 2023

Đăng ngày: 29/03/2023 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023"

Đăng ngày: 08/03/2023 12:00:00 SA