Video nổi bật


Tuyển dụng lao động năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng lao động ( Thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Bản đính kèm

tuyendungld.pdf

Số lượt xem bài viết: 297

Đăng ngày: 22/09/2023 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Thông báo V/v khảo sát đơn giá mua sắm quần áo BHLĐ năm 2024

Thông báo V/v khảo sát đơn giá mua sắm quần áo BHLĐ năm 2024

Đăng ngày: 10/04/2024 12:00:00 SA

Thông báo V/v khảo sát đơn giá mua sắm trang thiết bị BHLĐ năm 2024

Thông báo V/v khảo sát đơn giá mua sắm trang thiết bị BHLĐ năm 2024

Đăng ngày: 10/04/2024 12:00:00 SA

Thông báo V/v mời chào giá cạnh tranh cung cấp dầu mỡ bôi trơn năm 2024

Thông báo V/v mời chào giá cạnh tranh cung cấp dầu mỡ bôi trơn năm 2024

Đăng ngày: 18/01/2024 12:00:00 SA