Video nổi bật


Danh hiệu đạt được

Sản phẩm của Công ty đã đạt được các danh hiệu qua các lần Hội chợ và Triển lãm:

03jpg.jpg

Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng năm 2005

04jpg.jpg

Cúp vàng vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững

Giải thưởng cúp vàng chất lượng Việt Nam

Cúp vàng Thương hiệu - Nhãn hiệu

Cúp vàng Thương hiệu - Nhãn hiệu năm 2005, 2007, 2008

Cúp vàng tốp 50 sản phẩm hàng đầu cho sản phẩm xi măng PCB 30

Cúp vàng tốp 50 sản phẩm hàng đầu cho sản phẩm xi măng PCB 30 và PCB 40

Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2005

Cúp vàng chất lượng sản phẩm xi măng PC 40

Cúp vàng hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam VIIF

Cúp vàng thương hiệu xanh phát triển - 2010

Huy chương vàng chất lượng sản phẩm VIETBUILD 2005 cho sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40

Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2005, 2006, 2007, 2008

Huy chương vàng sản phẩm Vật liệu xây dựng 2006,2007

Cúp vàng thương hiệu Doanh nghiệp Vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam 2006

018jpg.jpg

Chứng nhận Certificate thương hiệu uy tín 2005 do người tiêu dùng bình chọn


Số lượt xem bài viết: 5926

Đăng ngày: 01/07/2014 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Hiện tại không có bài viết liên quan