Video nổi bật


Hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG:

cskh.jpg

*

XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ

Đ/C: Số 27 Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, TP. Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

P.TGĐ kiêm Giám Đốc XNTT: Ngô Đức Việt          ĐT: 0983 261 617     Email: vietnd@vicemtamdiep.vn

Website: www.vicemtamdiep.com.vn

CÁC PHÒNG BAN THUỘC XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ

     *

PHÒNG THỊ TRƯỜNG TỔNG HỢP

SĐT: ( 02292 ) 241456

Fax: 2293771159

Email: ttth@vicemtamdiep.vn

Website: www.vicemtamdiep.com.vn

Tưởng phòng: Chu Hồng Hà                       ĐT: 0912 052 555           Email: hact@vicemtamdiep.vn

      *

PHÒNG KẾ TOÁN 

SĐT: (030) 3 771 140 

Fax: (030) 3 773 759

Email: 

Email: Website: www.vicemtamdiep.com.vn

Trưởng phòng: Đinh Thị Thu Hằng              ĐT: 0911 417 495         Email: hangdtt@vicemtamdiep.vn

      *

PHÒNG GIAO NHẬN

SĐT: (0229) 3 241 678/ 2 221 777                       

Fax:

- Bộ phận viết phiếu

ĐT: (0229) 3 772 944/ 0974 309 686          Fax: (0229) 3 773 159

- Bộ phận cầu cân

ĐT: 0983 492 128

Email: phonggiaonhan@vicemtamdiep.vn

Website: www.vicemtamdiep.com.vn


Số lượt xem bài viết: 4732

Đăng ngày: 01/10/2014 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Hiện tại không có bài viết liên quan