Video nổi bật


Công ty TNHH MTV Xi măng Tam Điệp

      Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp ngày nay, tiền thân là Công ty xi măng Ninh Bình được thành lập theo quyết định số 506/QDD-UB ngày 31/05/1995 của ChỦ tịch UBND tỉnh Ninh BÌnh và được Thủ Tướng Chính Phủ ký Quyết định số 97/TTg ngày 09/02/1996 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp - Ninh Bình có công xuất 1,4 triệu tấn Cliker/năm

 

027jpg.jpg

Ngày 19/5/2001 Dự án chính thức được khởi công xây dựng lại tại Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình     

Đến ngày 18/6/2001 Thủ tướng Chính phủ có công văn chỉ đạo 542/CP-CN về việc chuyển nhiệm vụ quản lý trực tiếp dự án Xi măng Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình về Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và UBND Tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 1234/QĐ-UB ngày 21/6/2001 chuyển giao nguyên trạng Công ty Xi măng Ninh Bình về Tổng công ty xi măng Việt Nam từ ngày 15/7/2001.

Theo đề nghị của Tổng Giám của Tổng Giám Đốc Tổng Công ty xi măng Việt Nam và Giám Đốc Công ty xi măng Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty xi măng Việt Nam đã ban hành Quyết định số 295/XMVN-HĐQT ngày 30/08/2002  đổi tên Công ty Xi măng Ninh Bình thành Công ty xi măng Tam Điệp thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam.

Gói thầu đầu tiên xây dựng các hạng mục công trình chính được triển khai từ tháng 8/2002 và đến tháng 3/2003 gói thầu lắp đặt thiết bị của dự án được khởi công.


Đ/C: Nguyễn Tấn Dũng -Thủ tướng Chính phủ thăm công trường xây dựng, lắp đặt NM xi măng Tam Điệp

Tháng 11/2004 dây chuyền sản xuất được đưa vào chạy thử có tải, ngày 5/12/2004 sản phẩm Xi Tam Điệp đã chính thức tham gia thị trường, đến ngày 15/1/2005 lô sản phẩm Clinker đầu tiên chính thức ra lò.

Những tấn xi măng đầu tiên xuất xưởng
Thực hiện theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính Phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH MTV và tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, ngày 23/06/2011 Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) đã ban hành Quyết định số 01084/QĐ-XMVN V/v chuyển Công ty xi măng Tam Điệp thành Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp kể từ ngày 01/07/2011 và do Vicem làm chủ sở hữu.

Tên gọi sau khi chuyển đồi:

* Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

* Tên công ty viết tắt: CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

* Tên giao dịch quốc tế: VICEM TAM ĐIỆP CEMENT COMPANY LIMITED


Số lượt xem bài viết: 13161

Đăng ngày: 01/07/2014 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Hiện tại không có bài viết liên quan