Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 38
  • Tháng hiện tại: 588
  • Tổng lượt truy cập: 108356
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất (Văn bản số 2608/XMTĐ-KHCL)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất (Văn bản số 2608/XMTĐ-KHCL)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Bản đính kèm

Bao-cao-danh-gia-kq-sxkd-hang-nam-va-3-nam-gan-nhat.pdf

Số lượt xem bài viết: 521

Đăng ngày: 30/08/2016 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Đăng ngày: 19/06/2018 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 21/06/2018 12:00:00 SA

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Đăng ngày: 03/04/2018 12:00:00 SA