Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 8
  • Tháng hiện tại: 880
  • Tổng lượt truy cập: 110823
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất (Văn bản số 2608/XMTĐ-KHCL)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất (Văn bản số 2608/XMTĐ-KHCL)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Bản đính kèm

Bao-cao-danh-gia-kq-sxkd-hang-nam-va-3-nam-gan-nhat.pdf

Số lượt xem bài viết: 554

Đăng ngày: 30/08/2016 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Công bố thông tin định kỳ năm 2019

Công bố thông tin định kỳ năm 2019

Đăng ngày: 04/04/2019 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2018 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2018 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 13/05/2019 12:00:00 SA