Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 16
  • Tháng hiện tại: 767
  • Tổng lượt truy cập: 106455

Video nổi bật


Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư phụ tùng (cung cấp vật tư thay thế cho con lăn máy nghiền CKP-200)

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư phụ tùng (cung cấp vật tư thay thế cho con lăn máy nghiền CKP-200)

Đăng ngày: 26/07/2017 12:00:00 SA

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2016)

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2016)

Đăng ngày: 16/06/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp Xỉ nhiệt điện cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp Xỉ nhiệt điện cho sản xuất"

Đăng ngày: 03/05/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 1205D cho sản xuất"

Thông báo kết quả chào giá "Cung cấp phụ gia trợ nghiền TDV 1205D cho sản xuất"

Đăng ngày: 03/05/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá goi thầu "Cung cấp bộ dẫn động 224RE01"

Thông báo kết quả chào giá goi thầu "Cung cấp bộ dẫn động 224RE01"

Đăng ngày: 03/05/2017 12:00:00 SA

TB vv chào giá cạnh tranh mua sắm " Phụ gia trợ nghiền 1205D cho sản xuất xi măng"

TB vv chào giá cạnh tranh mua sắm " Phụ gia trợ nghiền 1205D cho sản xuất xi măng"

Đăng ngày: 24/04/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc chào giá cạnh tranh về việc mua sắm "Phụ gia điều chỉnh cho sản xuất xi măng"

Hiện nay Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu mua sắm "Phụ gia điều chỉnh cho sản xuất xi măng"

Đăng ngày: 20/04/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Tro bay" cho sản xuất

Thông báo kết quả chào giá " Cung cấp Tro bay" cho sản xuất

Đăng ngày: 13/04/2017 12:00:00 SA

Thông báo kết quả chào giá goi thầu "Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM"

Thông báo kết quả chào giá goi thầu "Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM"

Đăng ngày: 05/04/2017 12:00:00 SA

Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh "cung cấp Phụ gia điều chỉnh cho sản xuất Xi măng"

Hiện nay Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang có nhu cầu mua sắm " Phụ gia điều chỉnh cho sản xuất Xi măng"

Đăng ngày: 30/03/2017 12:00:00 SA